Behov

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet som utgår från medborgarnas behov är ett stort och komplext område att hantera och diskutera. Våra bilder är olika även om vi kanske använder samma uttryck. Grunden för arbetet i landstingen är hälso- och sjukvårdslagen, att planera verksamheten med utgångspunkt från befolkningens behov.

Behov är ett elastiskt uttryck. Det finns inbyggda konflikter i tolkningarna och det finns starka intressen som vill påverka. Behovsbegreppet bottnar hos många i individen (t ex mitt eget upplevda behov, min grannes behov, min mammas eller min sons) – eller organisationen/vårdutbudet (t ex behov av vårdcentral eller specialist nära mig). Befolkningens förväntningar och synpunkter eller patienters efterfrågan är andra tolkningar. Ytterligare en är läkarens bedömning av den enskildes medicinska behov.

I Nätverken utgår vi från hälsoförhållanden och sjukdomsbördan på befolkningsnivå. Viktiga verktyg är hälsobeskrivningar och behovsanalyser.

OH om Behovsbegreppet

Senast uppdaterad: 2014-10-01