Arbetsutskott

Arbetsutskott NHD

Ordförande Ulrika Jörgensen, Halland, 072-729 16 78
Vice ordförande Torbjörn Holmqvist, Östergötland, 0706-52 24 24 

Harriet Hedlund, Västerbotten, 070-397 46 22
Ingeborg Wiksten, Västernorrland  070-657 02 30
LarsÅke Carlsson, Västra Götaland, 0705-41 54 62 
Bo Brismar, Stockholm, 

Arbetsutskott NUH

Ordförande Eva Stjernström, Värmland, 070-509 41 57  

Gunilla Benner-Forsberg, Stockholm, 08-123 131 87
Henning Sand, Östergötland, 070-597 85 77
Hanna Vahlund, Västernorrland, 072-539 56 40
Anna Stålhammar, Skåne, 040-67 532 55, 0768-871 831
Fredrik Brockhagen, Blekinge, 0734-471339 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-14