Arbetsutskott

Arbetsutskott NHD

Ordförande Ulrika Jörgensen, Halland, 072-729 16 78
Vice ordförande Torbjörn Holmqvist, Östergötland, 0706-52 24 24 

Harriet Hedlund, Västerbotten, 070-397 46 22
Ingeborg Wiksten, Västernorrland  070-657 02 30
LarsÅke Carlsson, Västra Götaland, 0705-41 54 62 
Maria Stjärnskog Nyman, Skåne, 0725-54 11 83 
Ninos Maraha, Stockholm, 073-500 28 30, 070-854 90 84 

Arbetsutskott NUH

Ordförande Eva Stjernström, Värmland, 070-509 41 57  

Ralph Harlid, Blekinge, 073-447 10 18
Anna Ekholm, Sörmland, 073-868 04 90
Gunilla Benner-Forsberg, Stockholm, 08-123 131 87
Henning Sand, Östergötland, 070-597 85 77
Jesper Stenberg, Skåne, 040-675 33 20, 076-889 01 88
Katrin Boström, Örebro, 019-6027402, 070-612 74 02

 

Senast uppdaterad: 2018-05-18