Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Åsa Löfvenberg
Asa.Lofvenberg@liv.se
070-327 88 70


Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordförande i Nätverket Hälsa och Demokrati samt ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Ulrika Jörgensen och Åsa Löfvenberg

Temaseminarium 26 oktober 2017

I slutet av oktober genomförde vi årets femte temaseminarium. Dagen bjöd på diskussioner om digitalisering, barn och ungas hälsa och om tillitsstyrning.

Minnesanteckningar temaseminarium 26 oktober 2017

Temaseminarium 7-8 december 2017

Nätverksåret avslutades 7-8 december med ett tvådagars temaseminarium och års och ägarmöte. Dagarna var välbesökta och innehöll allt ifrån besök med information från våra samverkanspartners till frågeställningar från våra medlemmar. Behovs och befolkningsperspektivet var som vanligt utgångspunkten och vårt fokus.

Minnesanteckningar temaseminarium 7-8 december 2017

Års- och ägarmöte 7 december 2017

Under Nätverkens sammankomst i december hölls även års- och ägarmöte i respektive nätverk. Protokollen kommer att återfinnas på hemsidan så fort de är justerade.

Verksamhetsberättelse 2017
Kalendarium 2018

Nätverkskonferens 2018 i Karlstad

31 januari - 1 februari anordnar Nätverken sin 13:e nationella nätverkskonferens i Karlstad. Det går fortfarande att anmäla sig!

Program och anmälan

Barn och ungas hälsa

I oktober gästades Nätverken av representanter för SKL:s programberedning för Barn och Ungas hälsa. Det som framhölls som särskilt angeläget förutom gränsöverskridande samverkan och samordning samt ett multiprofessionellt arbetssätt var ett förslag på gemensam organisation för barn och unga 0-25 år.

Helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa

Personcentrerad vård

Som en hjälp i arbetet med personcentrerad vård har GPCC, Centrum förpersoncentrerad vård vid Göteborgs universitet, tillsammans med HFS-nätverket och IUS innovation tagit fram ett digitalt verktyg. Verktyget i form av ett spel för dig på en reflekterande resa genom olika frågeställningar.

PCV-spelet

Stort tack för 2017 och hoppas vi ses 2018

Ett stort tack till alla medlemmar och samverkanspartners samt deltagare och medverkande på våra aktiviteter för ett fantastiskt nätverksår 2017. Hoppas vi ses redan i slutet av januari 2018 på nätverkskonferensen i Karlstad.

God Jul och Gott nytt år önskar Nätverken

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42