Nätverket Hälsa och Demokrati
Ordförande
Ulrika Jörgensen
ulrika.jorgensen@regionh.. 072-729 16 78
Vice ordförande
Torbjörn Holmqvist
torbjorn.holmqvist@reg.. 0706-52 24 24

Nätverket Uppdrag Hälsa
Ordförande Åsa Löfvenberg
Asa.Lofvenberg@liv.se
070-327 88 70


Koordinator
Sofie Edberg
sedberg@hotmail.se
0703-49 72 40
Staffan Carlsson
staffan.carlsson@regionh.. 070-584 60 42

  Nyhetsbrev från Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa
Bild

Kort från ordförande

Läs korta reflektioner från ordförande i Nätverket Hälsa och Demokrati samt ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa.

Ulrika Jörgensen och Åsa Löfvenberg

Nätverkskonferens 2018 i Karlstad

Nätverkskonferensen 31 januari-1 februari 2018 i Karlstad är nu avslutad. Vi summerar två lyckade dagar med ett fullmatat och intressant program som ger mycket nyttigt för deltagarna att ta med hem. Ett stort tack till alla deltagare och medverkande samt till alla som bidragit till att arrangera konferensen. Vi ses i Umeå 2020!

Dokumentation

Inspel till Tillitsdelegationen

Nätverken gästades hösten 2017 av företrädare från Tillitsdelegationen. Utifrån denna träff uppmanades Nätverken att komma med inspel till delegationens arbete. Läs nätverkens inspel nedan.

Inspel till Tillitsdelegationen

Nätverken söker koordinator

Nätverkens verksamhet samordnas genom en koordinatorsfunktion. Till denna funktion söker nu nätverken en ny medarbetare. Är du intresserad eller känner du någon som skulle passa?

Länk till annons

Tack Åsa och välkommen Eva!

Efter ett intensivt år med nätverkskonferensen i Karlstad som kronan på verksamhetsåret slutar Åsa Löfvenberg, Värmland, som ordförande i Nätverket Uppdrag Hälsa. Åsa har genom gott ledarskap och stor kunskap varit drivande i nätverkens utveckling - tack! Samtidigt är vi mycket glada och stolta över att hälsa Eva Stjernström, Värmland, välkommen som ny ordförande från och med mars 2018.

Läs också - Åsa tackar för sig!

Omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog

Sveriges kommuner och landsting anordnar under 2018 en diplomerad kurs i omvärldskunskap, samhällsplanering och medborgardialog. Kursen har utarbetats och genomförs under ledning av Hans Abrahamsson, tidigare verksam som docent vis Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet.

Inbjudan

Nyhetsbrevet från Nätverken förmedlar nyheter från Nätverkens, medlemmarnas och samverkanspartnernas arbete. Har du tips eller synpunkter, kontakta koordinator Sofie Edberg 0703-49 72 40 eller Staffan Carlsson 0705-84 60 42