Nätverkskonferens 2006

Den 8-9 februari 2006 genomfördes den sjunde Nätverkskonferensen (tidigare Beställarstämman), denna gång i Linköping. Huvudtema var ”Från folkvilja till praktisk verklighet – hälso- och sjukvård och omsorg i ett medborgarperspektiv”. Programmet fokuserade på några komplexa frågeställningar som behandlades i olika former:

  • Varför gör dom inte som vi säger? Om hur vi vårdar demokratin och skapar legitimitet för de demokratiska processerna.
  • Varför är de så svårt att få till en hållbar och ”sömlös” vård och omsorg? Om välfärds-samhällets hinderbanor.
  • Hur bygger vi kunskapsbroar? Om vägen från kunskapsutveckling till kunskapsbaserad/evidensbaserad vård.

Nätverkskonferensen 2006 ville med ett interaktivt arbetssätt inspirera och fylla på kunskap, ge möjlighet till nya kontakter och stärka deltagarna med nya tankar och idéer. Konferensen bjöd också på en posterutställning med anknytning till aktuella budskap och teman.

Nätverkskonferensen genomfördes i samverkan mellan Landstinget i Östergötland, Nätverket Hälsa och Demokrati, Nätverket Uppdrag Hälsa och Sveriges Kommuner och Landsting.

Senast uppdaterad: 2019-11-10

comments powered by Disqus