Dokumentation

Nätverkskonferens 2008 - Hälsa, styrning och gränsöverskridande
Läs referat från hela konferensen

Förutom redogörelse för konferensen omfattar dokumentation även referat från nedanstående personers föreläsningar:
- Göran Hägglund
- Ulrika Winblad
- Filippa Reinfeldt
- Cecilia Rydinger Alin
- Lars Dencik
- Margareta Kristensson

 

 Vem styr vården?
 Ulrika Winblad - OH

Spanarna
Måns Rosén - OH

Gemensam kunskap om behov - utgångspunkt för en helhet
Dokumentation från seminariet
Anne Bylund - OH
Samtal i Kiruna kring gemensamma intressen - OH
Nya Perspektiv i Värmland - OH

Hur använder vi vår kunskap om behov och mål för att formulera uppdrag?
Märit Melbi - OH

Lyckas vi? Om metoder för uppföljning.
Karin Berensson - rapport från seminariet
Anders Norman - OH
Margareta Persson -  OH

Att systematiskt använd kunskap om hälsoläget i styrning och ledning
Ola Westin - OH

Hur formulerar vi ett uppdrag så att de med störst behov får hjälp?
Kerstin Petrén
AnnCharlotte Frank-Lindgren - OH

Öppna jämförelser för bättre ledning och styrning
Lena Eckerström - OH
Stefan Jutterdal - OH
Ulla Åhs - OH

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - ett individ- och befolkningsperspektiv?
Margareta Kristenson - OH

Gränsöverskridande synsätt - ledord i arbetet med barns och ungas hälsa
Bodil Långberg
Margareta Månsson - OH

Etiska dilemman
Anna-Lena Sörenson
Peter Garpenby - OH
Susanne Waldau och Håkan Lindström - OH

Omsorg för äldre - ett gemensamt uppdrag
Kerstin Hulter Åsberg - OH
Anita Källman - OH
Cecilia Lindholm - OH
Tommy Winberg

Att arbeta med levnadsvanor och livsvillkor. Styrsystem - stimulans eller hinder?
Margareta Persson  - rapport från seminariet
Kerstin Troedsson - OH
Åsa Wetterqvist - dokumentation

Framtidens utmaningar för barn och deras familjer
Lars Dencik - se  Dokumentation Nätverkskonferens 2008

Övrigt material
Program Nätverkskonferens 2008
Styr- och beredningsgrupp

Senast uppdaterad: 2014-06-04

comments powered by Disqus