Dokumentation plenum 5

Kan vi lära något av andra? Värderingar har vi alla, dolda eller kända - vad krävs för att utveckla en gemensam värdegrund? Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, generalsekreterare vid World Value Survey.
Att utveckla en gemensam värdegrund genom att lära av varandra (17 Mb)

Den glokala världen är här! När det globala möter det lokala ställs nya krav på samverkan. Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning, institutionen för globala studier Göteborgs Universitet.
Den stora samhällsomdaningen i vår tid

Organisation eller organisering - för vem? Alla vet det, våra organisationer förmår inte fullt ut möta behov som går över gränserna. Kan glappen överbyggas? Benny Hjern, professor i statsvetenskap, Jönköpings Internationella Handelshögskola.
Organisering eller organisation

Hur ser det ut i verkligheten? När ska ni sluta lappa, laga och plåstra om systemen istället för att ta ett helhetsgrepp? Ulla Gurner, senior konult.
Hur ser det ut i verkligheten?

Kan ni garantera att man möter - och inte motar? Ing-Marie Wieselgren, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting.
Kan ni garantera att man möter och inte motar

Gränslös samverkan - har gett resultat! Värmlands förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landstinget och regionen har bestämt sig för att göra skillnad för befolkningens hälsa. Catarina Segersten Larsson (M), regionråd, Ulric Andersson (S), landstinget.
Gränslös samverkan - har gett resultat

Senast uppdaterad: 2014-06-03

comments powered by Disqus