Dokumentation workshops

Workshop 5 februari

Kaffe med samtal - i den bästa av världar I den bästa av världar – vad krävs för att vi ska sluta styra, belöna och följa upp i hierarkier, trots att behoven måste lösas och mötas över ”gränser”.
Kaffe med samtal Anteckningar

Workshops 6 februari

1. Är sociala investeringar politiska prioriteringar? Om landstinget screenar för att tidigt upptäcka små barn med neuropsykiatriska diagnoser, vad får det för konsekvenser i kommunen som bär ansvaret för många av de insatser som ska ges? Och var uppstår vinsten? I vilka forum processas frågan? Vem tar beslut? En social investering som leder till behov av politiska prioriteringar. Ewa Callhammar (FP), Katrineholm kommun, Ann-Sofie Jacobsson (MP) och Sara Hellblom-Gustafsson, Landstinget Sörmland.
WS 1 Är sociala investeringar politiska prioriteringar Sara Hellblom-Gustafsson
WS 1 Anteckningar

3. Kan kunskap om värderingar bidra till ett friskare samhälle? Genom att mäta, analysera och föra samtal kring värderingar kan vi skapa en bild av den rådande kulturen och påbörja resan mot det önskade samhället. Piteå är en av de kommuner som mätt befolkningens värderingar. Vad har detta resulterat i? Vad har det inneburit för chefer och medarbetare och inte minst hur har befolkningen involverats i arbetet? Mats Berg, kommunchef Piteå kommun och Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Landsting.
WS 3 Kan kunskap om värderingar bidra till ett friskare samhälle Christine Feuk

4. Kan vi tydliggöra vårt gemensamma ansvar för alla barn? I Skottland får varje barn ett myndighetsdokument (plan) för insatser under uppväxten. Den omfattar både generella insatser, men också vad som ska göras om något särskilt behov uppstår. Vad har vi att vinna på att införa något liknande i Sverige? Vad skulle krävas för att möjliggöra ett liknande dokument? Vad kan vi göra medan vi väntar? Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting.
WS 4 Kan vi tydliggöra vårt gemensama ansvar för alla barn? Ing-Marie Wieselgren

5. Samverkan inom vård och omsorg över huvudmannaskapsgränser - vågar vi? Vård och omsorg måste i större utsträckning komma till invånarna och inte tvärt om. Det är den stora utmaningen för vård och omsorg som kan bedrivas nära invånarna och som måste ske i samverkan mellan kommuner och landsting. Samverkan och samordning är nödvändigt för att tillsammans klara välfärdsuppdraget. Frågan är om det ens är möjligt att saverka över huvudmannaskapsgränserna? Vilka möjligheter finns/ges inom lagstiftningen, vad är tillåtet och inte tillåtet? Vad är myt och vad är verklighet? Håkan Sundberg, Västra Götalandsregionen och Leena Ekberg, Sveriges Kommuner och Landsting.
WS 5 Samverkan inom vård och omsorg över huvudmannaskapsgränserna Leena Ekberg, Håkan Sundberg
WS 5 Anteckningar

6. Från policy till handling - vad krävs för en lyckad samverkan? Blekinge har under 2013 startat en process, landsting och kommuner, för att tillsammans fokusera på befolkningen och dess behov. Vad krävs för att få till stånd en process som kan bidra till detta? Vad krävs för en lyckad samverkan där vi går från ord till handling? Sara Rudolfssom (S), Olofströms kommun, Jeanette Andreasson Sjödin (S), Alexander Wendt (M) och Annika Mellquist, Landstinget Blekinge.
WS 6 Från policy till handling Annika Mellqvist m.fl.

7. Är glesbygd en möjliggörare för samverkan? Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Strömsund kommun och Jämtländs läns landsting. Det är ett stort geografiskt område med få invånare och som gränsar mot Norge. Här finns erfarenheter av praktiskt och funktionell samverkan men också av gränsproblematik som kan hindra ett gemensamt ansvar för hälsa. Ardis Lindman (S), Inger Jonsson (C) och Bengt Bergqvist (S).
WS 7 Bengt Bergqvist

8. Hur kan en styrning ur ett gemensamt befolkningsperspektiv bli verklighet? Ett bättre liv för de mest sjuka äldre ställer stora krav på samverkan på olika nivåer. hur kan en gemensam ledningsstruktur mellan huvudmännen se ut? Vad krävs för att gå från prat till verkstad på den politiska nivån? Vilka är framgångsfaktorerna och falgroparna? Marie Ljungberg Schött (M) Stockholm och Sören Bertilsson (S) Dalarna från SKL:S beredning Primärvård och Äldreomsorg.
WS 8 Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL Marie Ljungberg Schött

Senast uppdaterad: 2014-06-03

comments powered by Disqus