Dokumentation 12:e februari

Att leda med tillit

Tillit har många perspektiv som alla behövs för att nå önskade resultat. Hur kan ledarskapet bidra till tillit mellan invånare och förtroendevalda, mellan profession och beslutsfattare och mellan aktörer i välfärden?

Medverkande: Peter Örn, tidigare politiker med lång erfarenhet som ledare i näringsliv och civilsamhälle. Peter arbetar idag med ledarskap och hållbar samhällsutveckling.

Peters föredrag film

Samarbete och tillit för en hållbar välfärd

Tillit behöver genomsyra hela styrkedjan från beslut på nationell nivå till genomförandet i regioner och kommuner. Men hur åstadkommer vi det?

Medverkande: Laura Hartman, docent i nationalekonomi och hållbarhetschef i Uppsala kommun med erfarenhet från arbetsmarknad, välfärdssektor, hälsa och utbildning.

Lauras bilder

Lauras Introduktion film

Invånarnas tillit till välfärdssystemet

Den ökande komplexiteten i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården gör att ledning och styrning måste ta ett nytt grepp där dialog och tillit har en allt viktigare roll. Är medskapande samverkan framtidens arbetssätt?

Medverkande: Martin Sande, grundare av Dialogues. Han är initiativtagare till Sverigestudien som mäter attityder, normer och värderingar i våra organisationer.

Martins bilder

Martins föredrag film

Medias betydelse för tillit till systemet

Media har en viktig roll för invånarnas tillit till välfärdssystemet genom sin granskande roll och som forum för debatt. Vad händer när tilliten till media förändras? På vilket sätt kommer sociala medier att förändra medias roll som trovärdig samhällsgranskare?

Medverkande: Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren, Umeå.

Olas introduktion film

Tillitsresan för världens bästa hälsa

Västerbotten har en vision om världens bästa hälsa och friskaste befolkning 2020. Det är dags för summering. Hur har det gått? Vad har vi gjort?

Medverkande: Lars Weinehall, professor vid enheten för epidemiologi och global hälsa och Maria Falck, enhetschef för folkhälsoenheten, Region Västerbotten.

Lars och Marias bilder

Lars och Marias föredrag film

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-06