Dokumentation 13:e februari

Att leva i två världar– hälsan påverkas av tilliten till hälso- och sjukvården

Renskötande samer har lågt förtroende för personal inom hälso-och sjukvården. Det beror på både kulturella och individuella faktorer. Hur påverkar det hälsan långsiktigt?

Medverkande: Laila Daerga, Medicine Doktor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Region Västerbotten.

Frigör invånarkraft och öka befolkningens tillit till vården

 

Hur kan vi skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som utgångspunkt?

Medverkande: Annette Nilsson, konsult, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Annettes bilder

Annettes föredrag film

Politiska prioriteringar för att öka tillit till systemet

Ett praktiskt användbart arbetssätt för politisk rangordning av behov.

Medverkande: Staffan Carlsson och Ralph Harlid från Nätverken. Ann-Charlotte Nedlund från PrioCentrum, Linköping

Ann-Charlottes bilder

Ann-Charlottes föredrag film

Staffan och Ralphs bilder

Staffan och Ralphs föredrag film

Innovation för att främja hälsa

En stark life-science-sektor bidrar till ökad kunskap, bättre hälsa och omsorg. Det finns en enorm kompetens hos akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Dessa krafter måste samordnas och effektiviseras om vi ska klara de stora hälsoutmaningarna.

Medverkande: Dag Larsson, läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Dags bilder

Betydelsen av tillit för medicinsk kvalitet och upplevd hälsa

För att vi ska få önskade effekter i form av bättre hälsa behöver vi diskutera hur kopplingen mellan styrsystem, stödsystem och stödfunktioner ser ut.

Medverkande: Margareta Kristensson, professor emeritus och ledamot Nationella Kommission för jämlik hälsa.

Margaretas bilder

Margaretas föredrag film

Gott ledarskap föder framgång

Att våga pröva trots osäkerhet och att lära av såväl framgång som motgång kräver gott ledarskap. Hur kan vi använda motgångar för att nå våra mål? Hur behåller vi motivationen när det är tungt

 

Medverkande: Hanna Marklund – fotbollsspelare med 118 landskamper för Sverige är en erfaren föreläsare och processledare i ledarskap.

Hannas bilder

Hannas föredrag film

 

Senast uppdaterad: 2020-03-06