Nätverkskonferensen 2022

Arbetet med Nätverkens 15:e nationella konferens är i full gång. Vi ses i Linköping 9-10 februari och vi hoppas att vi kan ses fysiskt. Boka datumen i almanackan redan nu!

Tidig information och flyer för spridning

 

 

Nätverkens utbildningar

Under senhösten kommer Nätverken återigen anordna utbildning i ledning och styrning ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Datumen kommer i början på hösten så håll utkik. Utbildningen vänder sig till både förtroendevalda och tjänstepersoner och kommer att genomföras digitalt. 

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Se Nätverksfilmen

En film om behovsbaserad styrning.

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.