Utbildning för förtroendevalda

Den 18-19 maj 2017 kommer nätverken anordna första omgången av utbildning i behovs- och befolkningsperspektivet för förtroendevalda. 

Inbjudan och program

Dokumentation Nätverkskonferens 2016

Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält!
Nätverkskonferens i Malmö 10-11 februari 2016 i Malmö. 

Dokumentation

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Se Nätverksfilmen

En film om behovsbaserad styrning.

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.