Håll utkik efter nätverkens utbildningar!

Nätverken har sedan ett par år tillbaka gjort en nysatsning på utbildningar, hittills har cirka 60 tjänstepersoner deltagit i olika utbildningsprogram. Responsen har varit mycket positiv. Verksamheten kommer att fortsätta så håll utkik. Dokumentation från genomförda utbildningar hittar du om du följer länken nedan.

Dokumentation utbildningar

 

Nätverkskonferens 2018

Nätverkskonferensen 31 januari-1 februari 2018 i Karlstad är nu avslutad. Vi summerar två lyckade dagar med ett fullmatat och intressant program som ger mycket nyttigt för deltagarna att ta med hem.

Dokumentation

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Se Nätverksfilmen

En film om behovsbaserad styrning.

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.