Nätverkskonferensen 2022

Nätverkskonferensen 9-10 februari 2022 genomfördes digitalt. Ett stort tack till alla medverkande, deltagare och Region Östergötland som möjliggjorde en lyckad konferens utifrån pandemins begränsningar. Dokumentation finner du via länken nedan.

Dokumentation

Nätverkens utbildningar

2022 och 2023 erbjuder Nätverken utbildningar för förtroendevalda, vid intresse kontakta nätverkens koordinatorer. 

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.