Lokala utbildningar för förtroendevalda

I många landsting/regioner/kommuner planeras och genomförs lokala utbildningar för förtroendevalda.

För att gemensamt diskutera och ta fram förslag på bra innehåll i lokala utbildningar, och med ett tydligt befolknings- och behovsperspektivet så har ansvariga tjänstemän i landstingen/regionerna startat ett nätverk för erfarenhetsutbyte i syfte att stärka de förtroendevaldas roll som befolkningsföreträdare.

 

Senast uppdaterad: 2015-06-09