Mötesdagar 2023

Kalendarium aktiviteter 2023 

Datum

Tid

Aktivitet

Digitalt/Fysiskt

20 januari

10 - 15

Gemensamt AU

Fysiskt

9 februari

9 - 12

Temaseminarium

Digitalt

23–24 mars

Lunch – 15.00

Utvecklingsdagar

Fysiskt

27 april

9 - 12

Temaseminarium

Digitalt

12 maj

9 – 10

Gemensamt AU

Digitalt

1 juni

10 – 15

Temaseminarium

Fysiskt

18 augusti

9 – 11

Gemensamt AU

Digitalt

28–29 september

Lunch-Lunch

Internat

Fysiskt

9 november

9 - 12

Temaseminarium

Digitalt

17 november

9 – 10

Gemensamt AU

Digitalt

7 december

16–17

Årsmöte, Ägarmöte

Fysiskt/Digitalt/Middag

8 december

9–14

Temaseminarium

Fysiskt

 

 

Senast uppdaterad: 2022-12-22