Nätverkskonferenser

Nätverken arrangerar en Nätverkskonferens vartannat år. Konferensen är ett forum för utbyte av kunskap och en arena för debatt och dialog och erbjuder en mötesplats för att diskutera viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor tillsammans med kollegor från hela landet. Nätverkskonferensen hette tidigare Beställarstämman.

Nätverkskonferens 2020

Välkomna till Umeå 12-13 februari 2020.

Program och anmälan

Senast uppdaterad: 2020-01-09