Nätverkskonferens 2008

Den åttonde nationella Nätverkskonferensen  har genomförts i Uppsala 6-7 februari 2008! 

 

Konferensens tema: hälsa, styrning och gränsöverskridande

Vårt gemensamma uppdrag Hälsa och vård
- Vad behöver styras? - Hur skapar vi en bra helhet?

 

Programpunkterna var valda för att beröra och ge idéer till förändring. Ett annat viktigt syfte med konferensen var att ge möjlighet till nya kontakter.

Av den härliga energin hos deltagarna och i många spontana och positiva uttalanden under dagarna så känns det glädjande att konferensen verkar ha bidragit till detta!

Konferensen bjöd också på en posterutställning med anknytning till aktuella budskap och teman.

Ett stort och varmt tack till alla som bidrog till det fina resultatet - alla ni som deltog, ni som medverkade, ni som planerade och genomförde!

Nätverkskonferensen genomfördes med landstinget i Uppsala som värd tillsammans med Uppsala Kommun, Sveriges Kommuner och Landsting samt naturligtvis de två Nätverken: Hälsa och Demokrati - för förtroendevalda och Uppdrag Hälsa - för tjänstemän.

Senast uppdaterad: 2019-11-10

comments powered by Disqus