Uppföljning

Vi följer upp mycket inom hälso- och sjukvården. Men vad är det vi vill följa egentligen? Om vi har formulerat mål för vad vi vill uppnå ska naturligtvis
dessa följas upp, men räcker det? Eller är det så att vi följer upp alldeles för mycket och det blir svårt att skilja stort från smått? Hur kan vi koncentrera oss mer på resultat av våra insatser – både ur ett hälso-/befolkningsperspektiv men också ur ett patient- och anhörigperspektiv.

Vilka är de långsiktiga effekterna vi vill följa? De kortsiktiga? Hur hanterar de förtroendevalda den uppföljningsinformation som tjänstemännen tillhandahåller i sin utvärdering? Hur används informationen om resultat/effekter i det fortsatta förbättringsarbetet? Görs omprioriteringar, formuleras nya mål, etc?

Hur kan tjänstemännen utveckla ett bra uppföljningsunderlag som stöd för de förtroendevalda, med en ökad tydlighet mot målsättningar och fokus på
resultat? Är det ”rätt” information som ges? Är den begriplig och hanterlig?

Nätverken fokuserar på att sortera ut och ta tillvara rätt information om hälso- och sjukdomsutveckling. Det vill säga effekter och resultat av de insatser vi gör.

Senast uppdaterad: 2014-06-03