Nätverkskonferensen 2022

Nätverkskonferensen 9-10 februari 2022 genomfördes digitalt. Ett stort tack till alla medverkande, deltagare och Region Östergötland som möjliggjorde en lyckad konferens utifrån pandemins begränsningar. Dokumentation finner du via länken nedan.

Dokumentation

Nätverkens utbildningar

2022 och 2023 erbjuder Nätverken utbildningar för förtroendevalda, vid intresse kontakta nätverkens koordinatorer. 

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.

Hämta rapport

Somatisk vård och hälsoutfall vid samtidig psykisk sjukdom

Bland patienter med diabetes, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke har 1-3 % samtidigt allvarlig psykisk sjukdom (psykos/bipolär sjukdom). Patienter med både psykisk och somatisk sjukdom är oftare yngre och kvinnor och dessutom i högre grad drabbade av annan samsjuklighet tex missbruk och depression/ångest. Läs mer på http://analys.vgregion.se/

 • Behov
 • Västra Götalandsregionen
 • X
Hämta rapport

Barn med diabetes

I Västra Götaland behandlas cirka 1200 barn för diabetes, där den absoluta majoriteten av barn med diabetes har typ 1-diabetes. Läs mer på http://analys.vgregion.se/

 • Behov
 • Västra Götalandsregionen
 • X
Hämta rapport

Stroke- vårdbehov i Västra Götaland

Nästan 3 800 personer i Västra Götaland insjuknar årligen i stroke och vårdas på sjukhus. Något fler män än kvinnor drabbas av stroke, men kvinnor är generellt äldre när det sker. Läs mer på http://analys.vgregion.se

 • Behov
 • Västra Götalandsregionen
 • X
Hämta rapport

Behovsanalys med åtgärdsförslag 2015

Målsättningen med behovsanalysen är att vara ett verktyg och beslutsstöd för att styra efter behov. Områden för behovsanalysen 2015 är Tjocktarms- och ändtarmscancer, Prostatacancer, Sköra äldre, Sköra nyfödda, Funktionsnedsättning, Munhälsa, Långvarig smärta, Palliativ vård, och Gynekologi.

 • Behov
 • Västra Götalandsregionen
 • X