Ersättningsmodeller

Ekonomiska incitament utgör en betydelsefull del av styrning och ledning. I Sverige har många olika modeller för ersättning av hälso- och sjukvårdstjänster prövats.

Senast uppdaterad: 2016-03-16