Nätverkskonferensen 2025

2025 ska vi äntligen träffas på Nätverkskonferens igen. Värdregion kommer att vara Norrbotten, vi ses i Luleå den 5-6 februari. 

 

Nätverkens utbildningar

Nätverken erbjuder utbildningar inom behovsbaserad ledning och styrning, vid intresse kontakta nätverkens koordinatorer. 

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.