Håll utkik efter nätverkens utbildningar!

Nätverken har sedan ett par år tillbaka gjort en nysatsning på utbildningar, hittills har cirka 60 tjänstepersoner deltagit i olika utbildningsprogram. Responsen har varit mycket positiv. Verksamheten kommer att fortsätta så håll utkik. Dokumentation från genomförda utbildningar hittar du om du följer länken nedan.

Dokumentation utbildningar

 

Nätverkskonferens 2018 - Det går fortfarande att anmäla sig!

Nätverkens 13:e nationella konferens anordnas i Karlstad 31 jan-1 feb 2018 med rubriken Modet att ta sig an befolkningens behov i ett komplext välfärdssamhälle.

Program och länk för anmälan

Läs mer om oss i vår folder

Vill du veta vad vi gör? Läs vår folder.

 

Folder Nätverken

Se Nätverksfilmen

En film om behovsbaserad styrning.

Behov

Hur öka kunskapen om medborgarnas behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård av god kvalitet utgår från befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med behov.

Uppdrag

Hur främja en bättre hälsa och styra utifrån behov?

En demokratiskt styrd hälso- och sjukvård ställer stora krav på att de politiska målen och uppdragen kopplas till befolkningens behov. Läs mer om Nätverkens arbete med uppdrag.

Uppföljning

Hur välja ut och analysera fakta om medborgarna?

Kraven på jämlik hälsa och vård på lika villkor måste kunna följas upp. Läs mer om Nätverkens arbete med uppföljning.