Koordinatorsfunktion

Staffan Carlsson och Ralph Harlid är koordinatorer i Nätverken. Patrik Birgersson, Halland sköter fakturahantering och viss administration.

Koordinatorerna är underställda Nätverket Uppdrag Hälsas ordförande. Koordinatorn har i uppgift att stödja, utveckla och samordna nätverkets beslutade aktivitetsområden, sköta nätverkets löpande ekonomi, vara samordnande mellan nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa och på olika sätt stödja och vara bollplank till medlemmarna.

Du är varmt välkommen att ringa eller maila och höra vad vi vet om en viss fråga! Vi kan också gå ut med dina frågor via grupp-e-brev. Det brukar vara ett mycket effektivt sätt att skapa intressanta kontakter eller få veta vilka som har erfarenheter av en viss fråga.

Staffan Carlsson
070-584 60 42 

Ralph Harlid
070-816 31 00

Senast uppdaterad: 2020-09-17