Nätverket Uppdrag Hälsa

 

Vi är ett nätverk för tjänstemän som arbetar med ledning och styrning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Vi har ett nära samarbete med Nätverket Hälsa och Demokrati, som är ett nätverk för förtroendevalda med samma perspektiv. Tillsammans utvecklar vi bl a:

  • Formerna för att stödja en demokratisk styrning.
  • Kunskap och redskap för att undersöka och analysera behov.
  • Den professionella uppdragsgivarrollen.
  • Befolkningsperspektivet i uppföljningsarbetet.

Nätverken är ett utvecklingsforum där förtroendevalda och tjänstemän kan utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens som befolkningsföreträdare och uppdragsgivare.  Aktiviteterna inom nätverken anpassas efter de behov som deltagarna själva har. Nätverksarbetet ersätter inte det utvecklingsarbete som sker inom respektive landsting eller region utan är ett komplement till landstingen/regionernas/kommunernas eget utvecklingsarbete.

Regelverk för Nätverket Uppdrag Hälsa

Senast uppdaterad: 2023-01-16