Näverket Hälsa och Demokrati

Vi är ett nätverk för förtroendevalda som arbetar med ledning och styrning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. Vi har ett nära samarbete med Nätverket Uppdrag Hälsa, som är ett tjänstemannanätverk med samma perspektiv. Vi samlar förtroendevalda inom alla partier som t ex vill utveckla:

  • Formerna för att stödja en demokratisk styrning.
  • Formerna för dialog med medborgarna.
  • Kunskap och redskap för att undersöka och analysera behov.
  • Befolkningsperspektivet i uppföljningsarbetet.

Nätverken är ett utvecklingsforum där förtroendevalda och tjänstemän kan utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens som befolkningsföreträdare och uppdragsgivare. Aktiviteterna inom nätverket anpassas efter de behov som deltagarna själva har. Nätverksarbetet ersätter inte det utvecklingsarbete som sker inom respektive landsting eller region utan är ett komplement till landstingen/regionernas/kommunernas eget utvecklingsarbete.

Regelverk för Nätverket Hälsa och Demokrati

Senast uppdaterad: 2016-05-20